I Włocławski Bieg Nocny

W sobotę 24 czerwca 2017 roku o godz. 23:00 odbędzie się I Włocławski Bieg Nocny.

REGULAMIN

NAZWA IMPREZY:

I Włocławski Bieg Nocny

I. Organizator:
– Włocławski Klub Biegacza Maratończyk

II. Termin i miejsce:
24 czerwca 2017 r. godz. 23:00, start i meta   ul. Stanisława Bechiego we Włocławku (przy CK „Browar B.”)

III. Trasa:
Dystans 5 km (asfalt, kostka brukowa)

Start honorowy odbędzie się przy CK „Browar B.” , po ok. 1 km start ostry
Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu do 1 godziny.

Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana co 1 km

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 24.06.2017 r. (w godz. 19.00 – 22.30). Udział w biegu mogą brać wszystkie osoby (nie ma ograniczenia wieku uczestników). Osoby poniżej 16 roku życia zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun.

Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

V. NAGRODY

Puchary dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn

Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal

(odnośnie dodatkowych nagród organizatorzy będą informować na bieżąco na profilu facebookowym wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1623153667713664/ )

VI. KLASYFIKACJE

OPEN Kobiet i Mężczyzn

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony https://elektronicznezapisy.pl/event/1859.html
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.
4. Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby (upoważnienia nie będą brane pod uwagę).
5. Zapisy elektroniczne możliwe będą od 10.05.2017 r. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 450 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 450 osób do 22.06.2017 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

VIII. OPŁATY:
1. Opłata startowa wynosi:
– w terminie do 31.05.2017 r. – 29 PLN; dla osób powyżej 65 lat –10 PLN;

– w terminie do 01.06.2017 r. – do 22.06.2017 r. – 39 PLN; dla osób powyżej 65 lat –19 PLN;
– w terminie od 23.06.2017 r. do 24.06.2017 r. – 40 PLN dla wszystkich;
2. Opłata startowa jest dokonywana za pomocą płatności elektronicznych,
3. W przypadku niewyczerpania limitu 450 osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Osoby, które dokonają wpłaty po 22.06.2017 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.

6. Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów).

IX. PROGRAM MINUTOWY:

19.00-22.30 – weryfikacja zawodników, zapisy do biegu – CK „Browar B.”

23.00 – start honorowy

23.10 – start ostry

23.25 – pierwszy zawodnik na mecie;

00.15 – ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów i nagród,

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
  • Ubezpieczenie. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie związane z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  • Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
wkbmaratonczyk2009@gmail.com